Fastegudstjeneste i Gyland Kapell, 22. februar 2015

Schola Vocalis deltok på ettermiddagsgudstjeneste i Gyland, søndag, 22/2-15. På grunn av oppussing av Gyland Kirke, i forbindelse med 200-årsjubileet, ble gudstjenesten flyttet fra kirken til kapellet. Koret ble veldig godt mottatt, og gjorde sitt beste for å sette et godt musikalsk preg på Gudstjenesten.

Her kan du høre opptak fra sangene:

Flere lydfiler kan du høre på siden «Lydfiler» i menyen på toppen.

200-årsjubileum for Grunnloven

Tirsdag 11. mars kl 19.30 var det markering av grunnlovsjubileet i Kvinesdal kirke. Dette var på dagen 200 år etter at Feda og Kvinesdal menigheter var til stede i kirken og valgte utsendinger til amtsmøtet som igjen valgte utsendinger til Riksforsamlingen på Eidsvoll.

På programmet stod miniforedrag av Torbjørn Ougland om hva som gikk fore seg lokalt våren 1814 fram til Riksforsamlingen ble samlet på Eidsvoll. Scola Vocalis deltok også på markeringen. Ordfører Svein Arne Jerstad leste opp fullmakten som ble sendt med utsendingene til amtsmøtet for Lister Amt som ble holdt på Feda 16. mars.

Bilder tatt av Solfrid S. Økland

Bilder tatt av Solfrid S. Økland